Terug naar overzicht

In een eerdere blog schreven we dat we druk bezig zijn met een redesign en vervanging van ons core Network. Hoewel de core apparatuur is vervangen, zijn dit niet de enige veranderingen waar we aan werken.

Op dit moment zijn de nieuwe glasvezelverbindingen tussen Den Bosch - Amsterdam alsmede Eindhoven – Amsterdam gerealiseerd.

Omdat de nieuwe core ontworpen is met de belangrijkste requirements om de forse groei die Interconnect doormaakt de komende jaren te ondersteunen. Hiervoor was het noodzakelijk om upgrades uit te voeren tussen de verbindingen Den Bosch – Eindhoven (eigen glasvezel) en Den Bosch/Eindhoven – Amsterdam (op dit moment darkfiber of third party DWDM).

glasvezel

Tevens is er de wens om additionele diensten te kunnen bieden over al deze verbindingen. Hierbij kan gedacht worden aan WDM paden tussen een van de datacenters en een van de POP locaties.

Om deze wensen te kunnen faciliteren, is het ook noodzakelijk geweest om de bestaande verbindingen tegen het spreekwoordelijke licht te houden.

In de afgelopen jaren zijn de Optical Transceivers enorm verbeterd. Door gebruik te maken van coherent DWDM kan er naast een hogere snelheid ook een langere afstand overbrugd worden. Hierdoor kunnen 2 DWDM systemen point-to-point opgezet worden, zonder dat de noodzaak bestaat om het signaal onderweg te regenereren.

Tijdens de selectie van aanbieders is gekeken naar openheid en de mogelijkheid om delen van het tracé te beïnvloeden. Het laatste dat wij natuurlijk willen is dat de verbindingen vanuit de twee verschillende datacenters in Brabant (over een deel) hetzelfde pad delen naar Amsterdam. Immers, zou dat betekenen dat bij een ongelukkig gepositioneerde kabelbreuk beide verbindingen onderbroken worden.

In het achterhoofd houdend dat het niet mogelijk is om de gewenste diensten over de bestaande type verbindingen (WDM diensten) aan te bieden, is besloten om gebruik te gaan maken van darkfiber tracés. Hierop is contact gezocht met een landelijk opererende partij en zijn we in nauw overleg gekomen tot twee tracés voor de verbindingen van Brabant naar Amsterdam. Zonder dat deze elkaar kruisen of parallel aan elkaar lopen en met inachtneming van de beperkingen van de toekomstige apparatuur.

Zo zijn we tot een tracé gekomen van circa 150 kilometer van Eindhoven naar een Core POP in Amsterdam, dat zonder regeneratie overbrugd kan worden op een snelheid van 200Gbps!

Meer informatie over de nieuwe apparatuur, en onze praktijktesten bij de fabrikant in Duitsland zijn te lezen in onze toekomstige blogs.

Plaats reactie

1000 Resterende tekens