Terug naar overzicht

4-3-2021

In januari 2021 is Interconnect overgestapt op een nieuw IT Service Management systeem, 4Me genaamd. Dit systeem wordt gebruikt om interne en externe ticket van medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbende te registreren en de workflow daaromtrent in goede banen te leiden. 4Me vervangt een ticketsysteem, dat niet meer voldoet aan de wensen van de organisatie. Het nieuwe systeem wordt in fases ingevoerd. Eerst zal het systeem alleen intern gebruikt worden en zal de communicatie naar extern per e-mail gaan. In de volgende fase zullen ook klanten toegang krijgen tot de portal, waarmee ze tickets kunnen inzien en aanmaken. Om 4Me te integreren met alle andere systemen, die wij binnen Interconnect gebruiken moesten een aantal zaken geregeld worden. De implementatie van 4Me is gedaan door onze partner Joost-IT. De koppeling met de interne systemen zijn gedaan door de afdeling Engineering.

Authenticatie

Omdat 4Me een cloud applicatie is, moest de authenticatie van medewerkers en klanten goed geregeld worden. Voor authenticatie van onze andere diensten en applicatie maken wij gebruik van Azure AD. Dit biedt ons “Single Sign On” en “Multi Factor Authentication”. 4Me voorziet in integratie met Azure AD. Dat was één van de redenen om hiervoor te kiezen.

Integratie

Om de juiste informatie te hebben binnen 4Me, was het nodig om onze interne systemen voor contractmanagement, Customer Relation Management (CRM) en resource management te koppelen aan 4Me. Twee van deze systemen zijn intern ontwikkeld. Het CRM is op basis van Microsoft Dynamics 365 ontwikkeld.

Om dit systeem als “single source of truth” te houden, is er besloten dat 4Me alleen read-only toegang heeft tot deze data. Om de data footprint in 4Me zo klein mogelijk te houden, wordt alleen de noodzakelijke data geïmporteerd. Deze import gebeurt door een door ons ontwikkelde tool, die de gegevens uit de interne systemen inleest, combineert, filtert en naar 4Me exporteert. Om 4Me zo up-to-date mogelijk te houden, doen wij deze export elk uur.

Om het geheel beheersbaar te houden, hebben we de tool voorzien van een web interface waarin logging en koppelingen tussen de systemen ingezien en beheerd worden. De tool is geschreven in Python en gebruikt voornamelijk REST API’s om te communiceren tussen de verschillende systemen.

We gebruiken deze oplossing nu twee maanden tot grote tevredenheid. Er waren weinig kinderziektes en de bugs die erin zaten, hebben we snel opgelost.

Meer informatie?

Als je hierover vragen hebt, dan kun je contact met ons opnemen via tel. 073 88 000 00. Of stuur een e-mail naar sales@interconnect.nl.

Tags

Plaats reactie

1000 Resterende tekens